از ۹ صبح تا ۹ شب

Usb Fix

دانلود فایل

 

دانلود برنامه Usb Fix 11.016

بعضی وقتی سیستم usb کامپیوتر رو نشناخته و باید به صورت فیزیکی usb رو جدا و مجددا متصل نمایید راه حل این مشکل نصب و استفاده از این برنامه است .