از ۹ صبح تا ۹ شب

پیش نیاز امضای الکترونیک – SSAA installer

دانلود فایل

پیش نیاز امضای الکترونیک – SSAA installer

قبل از اتصال به سامانه ثبت در حالت run adminstrator برنامه رو اجرا کرده و منتظر اتمام نصب برنامه شوید .

(بهتر است پس از دریافت، در داریو C کپی و سپس نصب شود)