از ۹ صبح تا ۹ شب

نصب درایور دستگاه اخذ اثر انگشت

توجه :اگر در مورد نصب ، پشتیانی به راهنمایی نیاز دارید میتونید از بخش پشتیبانی سایت ، تماس با ما سایت و یا تلگرام با ما در ارتباط باشید.

 

 

 

درایور دستگاه مورد نظر را از  اینجا دانلود کنید

نصب درایور دستگاه اخذ اثر انگشت
نصب درایور دستگاه اخذ اثر انگشت

 

 

نصب درایور دستگاه اخذ اثر انگشت
نصب درایور دستگاه اخذ اثر انگشت

 

 

نصب درایور دستگاه اخذ اثر انگشت

 

 

 توجه :اگر در مورد نصب ، پشتیانی به راهنمایی نیاز دارید میتونید از بخش پشتیبانی سایت ، تماس با ما سایت و یا تلگرام با ما در ارتباط باشید.