تجهیزات دفترخانه ، دفاتر اسناد رسمی

تجهیزات دفترخانه ، دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق امری ضروری بوده و هر دفتر نیازمند این بوده که تمامی امکانات و تجهیزات را تهیه کند.

تیم ثبت رایانه به کمک دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق آمده و برای کمک به تجهیز این دفاتر آماده خدمت رسانی می باشد .

تیم ثبت رایانه آماده است که تمامی وسایل الکترونیکی دفاتر از جمله  کامپیوتر و پرینتر و دستگاه اثر انگشت و اسکنر و پرینتر و …. بصورت آماده به کار تحویل دفاتر دهد .