از ۹ صبح تا ۹ شب

میان افزار اسکنر

دانلود فایل

میان افزار اسکنر – ScannerInstaller

 

قبل از اتصال به سامانه ثبت در حالت run adminstrator برنامه رو اجرا کرده و منتظر اتمام نصب برنامه شوید .

(بهتر است پس از دریافت، در داریو C کپی و سپس نصب شود)